Пулс Оксиметър Smart Technology Oxymeter

(Снимка  от 1)