Разклонител за запалка Yantu B39, 3 гнезда, 2 USB, Волтметър, Бутони за изключване

(Снимка  от 3)